Download Güncel Medya

Yüksek Gerilim Test Laboratuvarı

Ankara Seramik

En kaliteli ürünler için en zor testleri başarıyla geçiyoruz...

Ankara Seramik
Ankara Seramik A.Ş. bünyesinde bulunan 2011 yılında TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyon belgesini almış olan yüksek gerilim test laboratuvarı akreditasyon kapsamında aşağıdaki deneyleri yapmaktadır.

- Kuruda veya Yaşta Şebeke Frekanslı Gerilime Dayanma Deneyi
- Kuruda Yıldırım Darbe Gerilimine Dayanma Deneyi
- Delinme Dayanma Deneyi
- Mekanik Kopma Yükü Deneyi
- Elektro-Mekanik Kopma Yükü Deneyi
- Isıl-Mekanik Performans Deneyi

Ayrıca akreditasyon kapsamı dışında olmak üzere

- Konsol Yüküne Dayanma Deneyi
- Boyutların Doğrulanması
- Eksenel, Radyal Ve Açısal Kaçıklıkların Doğrulanması
- Kilitleme Sisteminin Doğrulanması Deneyi
- Galvanizlilik Deneyi
- Gözeneklilik Deneyi
- Sıcaklık Çevrimi Deneyi
- Yük Altında Sapma Deneyi
- Yapay Kirlenme Deneyleri laboratuvarımızda yapılmaktadır.

Laboratuvarımızda bulunan test üniteleri ve cihazlar

- Güç Frekanslı Gerilim Test Ünitesi (50Hz, 250kV ve 800kV olmak üzere 2 adet)
- Yıldırım Darbe Test Ünitesi (1.2/50 µs, 200kV ve 2000kV olmak üzere 2 adet)
- Elektromekanik Kopma Yükü Test Ünitesi(160kN)
- Mekanik Kopma Yükü Test Ünitesi(50kN)
- Sıcaklık Çevrim Deneyi Ünitesi (sıcak ve soğuk su havuzu)
- Yapay Kirlilik Test Odası (tuz sisi)
- Yağda Delinme Deneyi Ekipmanları
- Isıl Mekanik Performans Test Ünitesi (160kN , -45/+45 °C)
- Boyut, Kilitleme Sistem ve Galvanizlilik Ölçüm Cihazları