Download Güncel Medya

Sosyal Sorumluluk Politikası

Sosyal Sorumluluk Politikası

Sorumluluklarımızın bilincindeyiz.

ANKARA SERAMİK A.Ş. stratejilerini ve şirket içi operasyonlarını aşağıda metin haline getirilmiş ilkeler ile uyumlaştırmayı, kuruluşundan bu yana geliştirdiği kurum kültürünün bir parçası olarak kabul eder.

İnsan Hakları

- İnsan onurunu temel alan, kişilerin eşit muamele görmesi, kişilere tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesini amaçlayan her türlü insan hakları ilanı ANKARA SERAMİK A.Ş. tarafından desteklenir ve bu haklara saygı duyulur.
- ANKARA SERAMİK A.Ş. insan hakları ihlallerinin suç ortağı konumuna düşeceği her türlü faaliyetten hassasiyetle sakınır.

Çalışma Standartları

ANKARA SERAMİK A.Ş bünyesinde;

- Hiçbir şekilde zorla işçi çalıştırılmaz. Tüm çalışanlar kanunlarca belirlenmiş şartlara uyarak İş sözleşmelerini feshetme hakkına sahiptirler,
- ILO uygulamalarınca çocukların çalıştırılması konusunda öngörülen yaş sınırlamasına hassasiyetle uyulur ve üretimin hiçbir aşamasında çocuk işçi kesinlikle çalıştırılmaz,
- İşe alım, işe yerleştirme ve sonrasında, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hâl, sağlık durumu, engellilik ve yaş temellerine dayalı vb. hiçbir ayrımcılık yapılmaz.
- ANKARA SERAMİK A.Ş. çalışanları her türlü konuda, olumsuz yansımalarından endişe etmeden şirket yönetimi ile rahatlıkla görüşebilir, yasal sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüklerini kullanabilirler.

Çevre

Ankara Seramik A.Ş. ;

- Çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları,
- Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyeti ve oluşumu,
- Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını, destekler.
- Çevre hassasiyetinin sürdürülebilirliği adına Ankara Seramik A.Ş.' de ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uygulanmaktadır.

Yolsuzlukla Mücadele

Ankara Seramik A.Ş.

- Rüşvet ve haraç dahil, herhangi bir yolsuzluk söylemi içerisinde adının geçmesine dahi tahammül edemez, bu nedenle her türlü yolsuzluktan beri durur ve yolsuzlukla mücadeleyi, sosyal sorumluluk gereğince kendisine görev addeder.