Download Güncel Medya

Çevre Politikası

Ankara Seramik

Gelecek için verilen çaba
bitmek bilmeyen bir enerjidir.

Her adımımızda, daha yeşil karbon ayak izi... Ayak İzi

Sağlıklı bir çevre, insan yaşamının temelidir. Bu bilince rağmen, tüm Dünya vatandaşları olarak, doğal kaynakların hızla azaldığının, havanın ve suyun dünden daha kirli olduğunun, iklimlerin istikrarsızlaştığının ve birçok canlı türünün yok olmak üzere olduğunun farkındayız.

Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakma umuduyla, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak adına,
kuruluşumuzun Çevre Performansının sürekli olarak arttırılması, ANKARA SERAMİK A.Ş üst yönetiminin hassasiyetle üzerinde durduğu konulardan biridir.

Bu bağlamda;

Faaliyetlerimizde mümkün olan en üst seviyede geri dönüşümlü malzemeler kullanılması,

Faaliyetlerimizden kaynaklanan kirlilik seviyesinin asgari seviyeye çekilmesi, temiz suyun, temiz havanın, temiz toprağın, çevrenin azami düzeyde korunması,

Enerji ve doğal kaynak kullanımının en aza indirilmesi ve Yenilenebilir enerji yöntemlerinin tercih edilmesi,

Karbon ayak izimizin sürekli olarak azaltılması,
Çevre ile ilgili yasal şartlara uyulması ve bu ifanın sürekliliğinin sağlanması,
Çevre Yönetim Sistemimizin sürekli iyileştirilmesi,
Çevre Politikamızın ilkeleridir ve taahhüdümüz altındadır.
Ankara Seramik