Download Güncel Medya

Mesnet İzolatörleri

Harici ve Dahili sınıf mesnet izolatörleri, iletim ve dağıtım hatlarının şalt sahalarında, kompanzasyon panolarında, ayırıcılarda kullanılmaktadır.

Bu izolatör grubu, eğme ve burulma yükleri için destek sağlamak üzere tasarlanmıştır. Delinmez tip izolatörler, sadece temel mekanik ve elektriksel özellikleri karşılamak için değil, aynı zamanda kısa devre, sismik, rüzgar, termal, buz ve diğer dinamik yüklerden kaynaklanan yükleri etkin bir şekilde karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Mesnet İzolatörleri